29 Styczeń 2015
Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Krotoszyn - Jarocin    Jarocin - Krotoszyn

Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.
ul. Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn
tel./fax (0-62) 725-31-22
NIP 621-17-77-881 REGON 301004083
Bank Zachodni WBK S.A. 1 oddział w Krotoszynie ul. Sienkiewicza 12a
34 1090 1157 0000 0001 1093 1586
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000322794
Kapitał Zakładowy: 4.577.000,00 PLN